جلوگیری از استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و فراری از خدمت

جلوگیری از استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و فراری از خدمت

جلوگیری از استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و فراری از خدمتسرهنگ “ایمانی نژاد” ضمن اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به این امر که بکارگیری افراد مشمول نظام وظیفه و سربازان فراری در کارگاه ها و واحد­های صنفی بر خلاف مقررات می باشد و این امر قبلاً توسط پلیس امنیت عمومی و نظارت بر اماکن عمومی جهت ابلاغ به اتحادیه های صنفی به مجمع امور صنفی اعلام گردیده نظارت و کنترل دقیق و قاطعانه واحد های صنفی در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفته است.
وی در خاتمه تأکید کرد: در صورت مشاهده بکارگیری افراد مذکور در واحد های صنفی ضمن پلمپ نمودن واحد های متخلف، نسبت به دستگیری و معرفی فرد مشمول به پلیس نظام وظیفه اقدام لازم معمول خواهد شد.