بخشنامه حقوق و دستمزد سال1398

دستمزد مقطوع روزانه سال ١٣٩٨

  بخشنامه دستمزد ١٣٩٨ (بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ١٣٩٧/۱۲/٢٨ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

 مزد۹۸

☝برای دانلود بخشنامه کلیک فرمایید.