سوالات متداول

پروانه کسب چیست و دليل داشتن آن؟

هر فرد برای ایجاد واحدی صنفی، قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه مربوط مراجعه کند.

پروانه کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می شود . تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنان ، غیرقانونی محسوب می گردد.

مدت زمان گرفتن جواز چقدر است؟

اين موضوع بستگى به پشتكار و نظم متقاضى دارد ، در صورتى كه مدارك اعم از هويتى ، ملكى ، آموزشى و انتظامى آماده باشد نهايتا دوهفته زمان تا صدور پروانه كسب خواهد برد.

آيا امكان اجاره و يا واگذارى پروانه كسب وجود دارد ؟

خريد و فروش ، واگذارى و اجاره پروانه كسب ممنوع مى باشد .

آيا صدور بیش از یک پروانه کسب برای یک نفر امكان پذير است؟

بله ، صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.

آیا امکان تخفیف از حق عضویت سال اول در هنگام صدور پروانه کسب از طرف هیات مدیره اتحادیه وجود دارد ؟

برابر تبصره 2 ماده 2 آیین نامه تبصره یک ماده (31) قانون نظام صنفی، اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید بنابراین میزان حق عضویت سالانه باید براساس معیار معین  ومشخص از اعضا دریافت گردد و بدلیل امکان ایجاد سلیقه ای شدن و برخورد تبعیض آمیز اعطاء تخفیف به اعضای اتحادیه موضوعیتی ندارد

چه اشخاصی نیاز به مباشر دارند؟

اگر شخصی یک مجوز کسب داشته باشد برای صدور مجوزهای بعدی نیاز به معرفی مباشر دارد.

دوره آموزش چند ساعت است؟

سه روز متوالى شش ساعته كه جمعاً 18 ساعت است.

دوره آموزش را کجا بگذرانم؟

با ورود به وب سایت www.ecoat.ir  وثبت نام در اين سايت.

آیا ممکن است شخصی غیر از متقاضی پروانه كسب در کلاسها شرکت کرده و گواهی آموزش دریافت کند؟

فقط در صورتی که شخص معرفی شده مباشر متقاضی باشد این امر امکان پذیر است.

قبلاً براى صنف ديگرى گواهی آموزش دریافت کردم . آیا مورد قبول است؟

بله.

اگر كسى فوت كند تغییر نام پروانه كسب بنام ديگرى چگونه است؟

با مراجعه به وب سایت www.iranianasnaf.ir  گزینه درخواست انتقال پروانه کسب به ورثه یا نماینده قانونی را تکمیل نموده و پس تایید درخواست مدارک ذیل را به اتحادیه تحویل داده تا مجوز جدید صادر شود:

– اصل پروانه کسب

– آگهی تغییرات

– گواهی آموزش احکام تجارت و کسب و کار فرد جدید

اگر درخواست تغییر نشانی محل فعالیت را داشته باشم از چه طريق عمل كنم ؟

با مراجعه به وب سایت www.iranianasnaf.ir  در قسمت پروانه کسب، درخواست نشانی پروانه کسب را انتخاب کرده و نشانى جديدرا ثبت نمایید.

نداشتن پروانه بجز اقدام اتحاديه چه عواقب ديگرى مى تواند داشته باشد؟

بر اساس ماده (۴ ) آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۳۷۹۷۴/ ت ۴۸۰۵۷ هـ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ موضوع بند (ب) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و فرآیند توزیع کالا و خدمات، تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت و ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع، واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ آیین‌نامه مذکور و اعلام فراخوان توسط اتاق اصناف کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط، به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده اقدام ننمایند و یا پس از انقضای مهلت پروانه کسب موقت، موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند، در سال‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و۱۳۹۴) به ترتیب معادل پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صد‌در‌صد (۱۰۰%) نرخ‌های مالیات، مشمول جریمه خواهند شد.