تبریک عید قربان

عید سعید«قربان» ، جشن «تقرب» عاشقان

عید قربان ، جلوه گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است
و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت
عید قربان مبارک باد