فرارسیدن ماه نزول قرآن ، ماه رحمت و ضیافت الهی مبارک باد.

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص دستورالعمل رعایت مقررات و ضوابط تامین نظم و امنیت در ماه مبارک رمضان جهت اطلاع حضورتان ارسال می گردد.

دانلود نامه دستورالعمل رعایت مقررات در ماه مبارک رمضان