شرایط و مدارک لازم جهت دریافت پروانه کسب

 • تقاضانامه کتبی

  ارائه تقاضانامه کتبی توسط متقاضی

 • اصل و تصویر شناسنامه

  ارائه اصل و تصویر از تمام صفحات شناسنامه

 • اصل و تصویر کارت ملی

  ارائه اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی متقاضی

 • عکس متقاضی

  یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ

 • مدرک تحصیلی

  ارائه تصویر ازگواهی آخرین مدرک تحصیلی

 • مالیات

  ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی، دریافت کد رهگیری و اعلام به اتحادیه
  (برای تمدید پروانه کسب: فقط ارائه برگه قطعی مالیات مشاغل سال قبل)

 • سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا مبایعه نامه

  دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی الزامی است.

 • پایان کار تجاری ، اداری ویا کارگاهی محل واحد صنفی

  یا رسید پرداخت عوارض شغلی سالیانه یا ارائه گواهی بلامانع بودن صدور پروانه کسب

 • کلاسهای آموزشی

  ارائه مدارک دال بر گذراندن کلاسهای آموزشی

 • تصویر گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

  یا گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی

 • گواهی عدم اعتیاد

  ارائه گواهی عدم اعتیاد

 • گواهی عدم سوء پیشینه

  اعتبار استعلامات اخذ شده از انگشت نگاری و بهداشت به مدت یک ماه است.

 • تایید امنیتی بازرس اتحادیه

  دریافت پوشه اماکن و تکمیل فرم ها، بازدید و تایید تجهیزات امنیتی واحد صنفی توسط بازرس اتحادیه  (دوربین مدار بسته و کپسول آتش نشانی) و ارائه آن به دفاتر پلیس 10+