نوشته‌ها

نشست نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با روسای اتحادیه های توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيمانی و لوازم فلزی ساختمانی و آهنگران و صنعتگران خودرو تهران

☑️ در راستای هماهنگی و تعامل بیشتر، نشست نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با روسای اتحادیه های توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيمانی و لوازم فلزی ساختمانی و آهنگران و صنعتگران خودرو تهران امروز هفدهم آذر ماه برگزار شد .

✔️در این دیدار ابتدا مرتضی قدیری رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني و محمد پور رجبیان رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران به بیان وضعیت و برخی از چالش های موجود صنف متبوع خود و تداخل صنفی فی مابین پرداختند.

✔️در ادامه ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران طی سخنانی بر انجام کارها در اتحادیه های صنفی به صورت قانونمند تاکید و تصمیماتی جهت تسهیل و بهبود وضعیت تداخل صنفی فی مابین اتحادیه های مذکور اتخاذ شد.