نوشته‌ها

نشست ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با آقای مرتضی قدیری رئیس اتحادیه در راستای مسائل و مشکلات صنوف

ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با محمد خادم منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت، اسماعیل الهیان رئیس اتحادیه چوب و تخته، مرتضی قدیری رئیس اتحادیه مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمان، صفر فرهمندجم رئیس اتحادیه خوار و بار فروشان، تقی علی اکبری رئیس اتحادیه باطری و خدمات برق تخصصی خودرو و حسین آقاکوچکی رئیس اتحادیه پیراهن فروشان تهران در راستای بررسی مسائل و مشکلات صنوف