نوشته‌ها

برگزاری کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران با حضور آقای مرتضی قدیری رئیس اتحادیه بعنوان سخنگوی کمیسیون

باحضور قاسم نوده فراهانی رئیس و حسین درودیان عضو هیئت رئیسه اتاق، کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران به ریاست محمدخادم منصوری برگزار گردید.