ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۹۸

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص «احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸»، طی نامه شماره ۲۰۰/۹۸/۶ در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۶ به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است.

دانلود بخشنامه مالیاتی «احکام مالیاتی قانون بودجه «سال98