مطالب توسط IBT Syndycate

✅ نکات مالیاتی که لازم است بدانیم…

🔸توجه داشته باشید چنانچه از جمله صاحبان مشاغل هستید که در سال ۱۴۰۰ فعالیت کسبی داشته اید، یکی از این دو کار را باید انجام دهید: ▫️۱ . فرم تعیین مالیات مقطوع ( تبصره ماده ۱۰۰ ) را تکمیل و ارسال نمایید. ▫️۲ . اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و ارسال نمایید. 🔸در صورت عدم تکمیل […]

دولت با تمرکز بر عرضه و تقاضا ديگر نيازي به قيمت گذاري دستوري و دخالت در بازار ندارد/ وجود اشکال اصولي در نحوه اجراي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران گفت: اگر دولت نظارت خود را تقويت کند و بر ثبات عرضه و تقاضا متمرکز شود ديگر نيازي به قيمت گذاري دستوري و دخالت در بازار ندارد. در صورت هماهنگي عرضه و تقاضا و همچنين ثبات نرخ ارز، قيمت کالاها براي توليدکننده، توزيع […]

پويايي و توسعه پايدار با نوسازي و جوان شدن صنف/ مميزين مالياتي هنوز رويه سابق را براي برآورد ماليات در پيش مي گيرند

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران بيان داشت: با بازرسي و بررسي واحدهاي صنفي، واحدهاي جديد شناسايي و با پيگيري هاي انجام شده به نوعي صنف در حال نوسازي و جوان شدن است. معتقديم اين امر به پويايي و همگام بودن صنف با پيشرفت و توسعه پايدار کمک شاياني […]

مرتضی قدیری در انتخابات اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران حائز حداکثر آراء گردید.

انتخابات اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران امروز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در محل اتحادیه برگزار گردید. 🔸افراد منتخب هیئت مدیره به ترتیب ذیل میباشند: ▫️۱- آقای مرتضی قدیری ▫️۲- آقای امیر رحیمی ▫️۳- آقای محمدرضا خلیلی ▫️۴- آقای حسن اله وردی ▫️۵- آقای محمدصادق علیون

مرتضي قديري، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در خصوص ساخت يک ميليون مسکن در سال گفت:

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در خصوص ساخت يک ميليون مسکن در سال گفت: راه اندازي اين پروژه عظيم اگر با برنامه ريزي باشد مي تواند از تورم جلوگيري و اقتصاد را متحول کند؛ اما بدون برنامه ريزي در روند کار به مشکلات عديده اي برخورد کرده و […]

تعادل بين عرضه و تقاضا به تنظيم بازار مي انجامد/ دولتي بودن عملکردها؛ منشا بسياري از مشکلات اقتصادي

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران تعادل بين عرضه و تقاضا را مهمترين موضوع در تعيين نرخ دانسته و گفت: اگر توازن و تعادل بين عرضه و تقاضا اجرا شود موجب تنظيم بازار خواهد شد. هر گاه عرضه کم و تقاضا زياد باشد منجر به گراني کالاها و همينطور […]