بخشنامه شماره20806/97/ک.ص مورخ97/12/21 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در راستای اجرایی نمودن فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی)درخصوص صیانت و حمایت از کالای ایرانی نسبت به ملزم نمودن واحدهای صنفی به صدور فاکتور رسمی در هنگام خرید و فروش کلیه اقلام عرضه شده توجه و اقدام نمایید.
دانلود بخشنامه مبارزه باقاچاق کالا و ارز