حامی

حمایت از فعالین اقتصادی « حامی »

احتراماً به استحضار ميرساند عطف به نامه شماره ٢١/٤٤٧١٧ج مورخ ١٣٩٨/٠٥/٠١ اتاق اصناف تهران  در خصوص تعامل با فعالان بخش خصوصی  جهت اطلاع از مشکلات حقوقی و قضایی آنان و ایجاد خط مشی حمایتی جهت رفع مشکلات از جمله داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی ، سامانه ای تحت عنوان « حمایت از فعالین اقتصادی ( حامی ) » راه اندازی نموده است ، جهت حمایت هر چه بیشتر مقتضی است تا كليه ي فعالين اقتصادي نسبت به ثبت نام در سامانه حمايت حقوقي به آدرس اينترنتي www.hami.adliran.ir اقدام نمایند.