دیدار اعضا هیئت مدیره اتحادیه با هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران

دیدار با هیئت رئیسه

 

چهارشنبه دوم آبان ماه نود و هفت دیدار با اعضا هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران

در اين ديدار مرتضى قديرى رئيس اتحاديه با اشاره در خصوص دغدغه صنف بابت مالياتهاى شغلى و نيز رشد چند برابرى عوارض پسماند شهردارى در سال ٩٦ با رئيس اتاق تهران بحث و تبادل نظر نمودند و نيز در مورد ركود بازار سخن به ميان آمد.
در ادامه ديگر اعضاء هيئت مديره ضمن تبريك بمناسبت انتخابات اين دوره هیئت رئیسه ، دیدگاههای خود را عنوان نمودند .

آقاى نوده فراهانى رئيس اتاق اصناف تهران با قدردانى از انسجام اعضاء هيئت مديره ، رهنمود هايى در خصوص بهبود فضاى كسب و كار و تلاش هر چه بيشتر هيئت مديره اتحاديه براى دستيابى به اين مهم بيان نمودند.
در ادامه آقاى ابراهيم درستى نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران اصول دستيابى به هدف و موفقيت رو همدلى و يكپارچگى بيان نمودند.
در پایان آقاى خسرو ابراهيمى نيا نائب رئيس دوم اتاق اصناف نيز در خصوص آموزش و علمى شدن فضاى كسب و كار اشاراتى داشتند و آمادگى اتاق اصناف تهران رو براى برگزارى كلاسهاى آموزشى براى اعضاء صنف جهت ايجاد ديدگاههاى نوين و پيشرفت صنف مصنوعات سيمانى و لوازم فلزى ساختمانى اعلام نمودند.