فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان- سال 1397

فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان- سال 1397

فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان- سال 1397

سازمان صنعت, معدن و تجارت استان تهران در نظر دارد با همکاری انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران، برای ششمین سال متوالی به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که در جهت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت مؤثری ارائه نموده‌اند، براساس ضوابط مربوط و در صورت احراز شرایط، گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اعطاء نماید.

لذابدینوسیله از متقاضیان دعوت می‌شود با مراجعه به آدرسهای زیر فرم شماره 1 را دریافت و پس از مطالعه روند اجرایی پیوست، فرم مذکور را تکمیل و طی نامه‌ای درخواست خود را حداکثراز تاریخ 1397/8/1 تا 1397/8/20 به دبیرخانه اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.

آدرس دبیرخانه مربوط:

تهران– ضلع شمال غربی میدان ولیعصر– کوچه ارژنگ –پلاک 1- ساختمان شهید اسداله زاده– طبقه 3- اتاق 343.

شماره تلفن‌های تماس دبیرخانه ذیربط جهت هماهنگی بیشتر: 83211315

آدرس‌های اینترنتی مرتبط :

  • پورتال سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران : (www.teh.mimt.gov.ir)
  • پورتال انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران: (www.ahhmot.ir)

پیوست ها:

اطلاعیه اتاق اصناف تهران

فرم شماره 1: ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 1397