نوشته‌ها

جلسه ای در خصوص وضعیت تولید ، مالیات و تعطیلات کرونایی

جلسه ای با حضور مرتضی قدیری رئیس اتحادیه با نماینده وزیر صمت آقای ابراهیم درستی و آقایان دکتر توانگر ، دکتر شاهوردیان و دکتر بحرینی از اعضاء محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت تولید ، مالیات و تعطیلات کرونایی