نوشته‌ها

کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران به ریاست محمد خادم منصوری با حضور مرتضی قدیری سخنگوی کمیسیون و دیگر اعضاء برگزار شد.